You are viewing documentation for Kubernetes version: v1.19

Kubernetes v1.19 dokumentacja nie jest już aktualizowana. Wyświetlona jest wersja archiwalna. Po aktualną dokumentację zajrzyj na to najnowsza wersja.

Pojęcia

Rozdział dotyczący pojęć ma za zadanie pomóc w zrozumieniu poszczególnych składowych systemu oraz obiektów abstrakcyjnych, których Kubernetes używa do reprezentacji klastra, a także posłużyć do lepszego poznania działania całego systemu.


Przegląd

Ogólny zarys Kubernetesa i komponentów, z których jest zbudowany.

Last modified August 12, 2020 at 10:38 AM PST: Polish translation update 2020-08-12 (402d9459e)