You are viewing documentation for Kubernetes version: v1.19

Kubernetes v1.19 dokumentacja nie jest już aktualizowana. Wyświetlona jest wersja archiwalna. Po aktualną dokumentację zajrzyj na to najnowsza wersja.

Dostępne wersje dokumentacji

Ten serwis zawiera dokumentację do bieżącej i czterech poprzednich wersji Kubernetesa.

Latest version

Older versions

Last modified November 24, 2020 at 11:13 AM PST: Synchronize Polish localization 2020-11-24 part 1. (5cf5bf210)