You are viewing documentation for Kubernetes version: v1.19

Kubernetes v1.19 dokumentacja nie jest już aktualizowana. Wyświetlona jest wersja archiwalna. Po aktualną dokumentację zajrzyj na to najnowsza wersja.

Informacje o wydaniach i dozwolonych różnicach wersji


Last modified June 16, 2020 at 9:42 AM PST: Polish localization update - June 2020 - part 1 (331851e1f)