You are viewing documentation for Kubernetes version: v1.19

Kubernetes v1.19 dokumentacja nie jest już aktualizowana. Wyświetlona jest wersja archiwalna. Po aktualną dokumentację zajrzyj na to najnowsza wersja.

Interaktywny samouczek - Poznaj swoją aplikację


Do pracy z terminalem użyj wersji na desktop/tablet
Last modified September 09, 2020 at 8:53 AM PST: Remove Roboto reference from interactive translated pages (3fa95f0c9)